İnsan Kaynakları

Zarafet İnsan Kaynakları; kurumumuzun ihtiyaç duyduğu personelin istihdâmını sağlayan birimdir. İş akışında değerlendirme, analiz etme ve problem çözme yetisini kullanarak mevcut personelin verimli şekilde yönetilmesinden sorumludur.