Niçin Zarafet ?

  • İslam kültür ve medeniyet değerlerimizle bütünleşmiş ilim, irfan ve hizmette örnek ve öncü hanım şahsiyetler yetiştirmek.
  • Çocuk ve gençlerimize din ve karakter eğitimi alanında rehberlik yapacak eğitimciler yetiştirmek.
  • Gönüllü teşekküller ve eğitim kurumlarında giderek artan kaliteli yönetici ve eğitimci ihtiyacını karşılamak.
  • MEB’den onaylı “Çocuk Gelişimi” ve “Aile Eğitimi” ayrıca “Profesyonel Eğitimcilik” gibi alanlarda müfredata uygun sertifikalar ile gençlerimizin eğitimci kimliğini vasıflandırmak.
  • Eğitimde sınır tanımayıp, karakter ve İslâmi değerler hususunda engelli kimselere eğitim vermek üzere şekillendirilmiş “İşaret Dili” eğitimi ile ihtiyaca cevap vermek.
  • Pedagojik formasyona yönelik nitelikli bir akademik eğitimin yanında, verilen dersler kapsamında faaliyet atölyeleri ve staj faaliyetleri ile uygulama fırsatı sunmak.