Safer Ayı Programı

“Allah’ım! Safer ayını mübarek kıl, bizlere onu saâdetle ve zaferle kazançlarla bitirmeyi nasip eyle!”

Sosyal Kültürel Faaliyetler kapsamında; İslami ayların ikincisi olan Safer ayında öğrencilerimizle birlikte gecemizi ihyâ ettik.