Üniversite Ara Sınıf Öğrencilerine Yönelik Yaz Okulu

Yaz döneminde dînî tekâmül derslerinin yanı sıra zamanın ihtiyacına göre belirlenmiş konuları kapsayan, sosyal kültürel gelişim programlarını içeren üç haftalık eğitim programıdır.

Katılım Şartları

 • Lisans eğitimine örgün devam ediyor olmak.

Seminer Programları

 • İslâm Dünya Görüşü Dersleri
 • Rahmet ve Selamet Dini: İslâm
 • Rahmet Ümmeti Olmak
 • Ahir Zamanda “Ümmet” Olmak
 • Müslümanın Şahsiyet İnşâsı
 • Dünü ve Bugünüyle Kudüs
 • İslâm Medeniyetinin Altın Çağı: “Endülüs”
 • Osmanlı’da Kültür ve Medeniyet
 • Mesnevi Deryasından Sır ve Hikmetler
 • Sosyal Girişimcilik Eğitimi
 • Sosyal Sorumluluk Proje Atölye Çalışmaları
 • Tefekkür Hasbihalleri
 • Huzur Sohbetleri
 • Zarafet Okulu

Dînî Tekâmül Dersleri

 • Kur’ân-ı Kerim
 • Tefsir
 • Siyer-i Nebi
 • Hadis-i Şerif
 • Peygamberler Tarihi
 • Fıkıh
 • Akâid

Sosyal Kültürel Faaliyetler

 • El Sanatları
 • Kitap Kritikleri
 • Eğitici Yarışmalar
 • Atölye Saati
 • Bahçe Şenlikleri