Din ve Ahlak Eğitiminin Yaş Gruplarına Yönelik Öğretim Yöntem ve Tekniklerinin Yeniden Yapılandırılması

Öğrencilerin din ve ahlak eğitimi alanında hedeflenen bilgi ve beceriye ulaşmada, yaş seviyelerine göre ders konuları belirlenir. Belirlenen konularda öğrencilerin bilgiyi alma kabiliyetlerine göre ders işleme yöntem, teknik ve araç-gereçler planlanarak bütüncül bir ders işleyiş akışı oluşturmaktadır.

        

Eğitimin İçeriği:

  • Yaş gruplarına göre, din ve ahlak eğitimine öncelikli müfredatlar belirlenir.
  • Zeka türlerine yönelik eğitim programı geliştirilir.
  • Müfredatlar doğrultusunda zeka türlerine göre öğretim yöntem ve teknikleri tespit edilir.
  • Yaş gruplarına göre belirlenen konularda tam bir ders işleyiş planı oluşturulur.
  • Gerekli materyaller iki boyutlu ve üç boyutlu olarak tasarlanır.
  • Oluşturulan kaynak ve bilgiler, ihtiyaç doğrultusunda eğitime gelen gruplara sunulur.

 

       

Materyal Arşivleme Çalışması
Kurumuzda uygulanan tüm materyal ve pano tasarımlarının, staj gruplarında gerçekleştirilen faaliyetlerin ve uygulanan materyallerin fotoğraflarıyla birlikte dokümanlaştırılarak dosyalama ve dijital ortama arşivlenmesidir.           

Çalışmanın İçeriği:

  • Yaş gruplarına yönelik yapılan eğitimlerde kullanılan ve tecrübe edilen dokümanlar arşivlenir.
  • Kurumda bulunan birim ve bölümlerde yaş gruplarına yönelik yapılan eğitimlerde kullanılan bilgiler, materyaller, faaliyetler kısacası yapılan bütün çalışmalar dokümanlaştırılarak arşivlenir.
  • Materyal geliştirme biriminin birim faaliyeti ve kulüp faaliyeti olarak tasarladığı dokümanlar arşivlenir.