Üniversite Mezunu Hanımefendilere Yönelik Yaz Okulu

Yaz döneminde dînî tekâmül derslerinin yanı sıra zamanın ihtiyacına göre belirlenmiş konuları kapsayan sosyal-kültürel gelişim programları ile yaz ayını verimli geçirmek isteyen üniversite mezun öğrencilerine yönelik hazırlanmış üç haftalık eğitim programıdır.

 

Katılım Şartları

 •  Örgün eğitimden mezun olmak.

Seminer Programları

 • İslâm Dünya Görüşü Dersleri
 • Rahmet ve Selamet Dini: İslâm
 • Rahmet Ümmeti Olmak
 • Ahir Zamanda “Ümmet” Olmak
 • Müslümanın Şahsiyet İnşâsı
 • Dünü ve Bugünüyle Kudüs
 • İslâm Medeniyetinin Altın Çağı: “Endülüs”
 • Osmanlı’da Kültür ve Medeniyet
 • Mesnevi Deryasından Sır ve Hikmetler
 • Sosyal Girişimcilik Eğitimi
 • Sosyal Sorumluluk Proje Atölye Çalışmaları
 • Tefekkür Hasbihalleri
 • Huzur Sohbetleri
 • Zarafet Okulu

Dînî Tekâmül Dersleri

 • Kur’ân-ı Kerim
 • Tefsir
 • Siyer-i Nebi
 • Hadis-i Şerif
 • Peygamberler Tarihi
 • Fıkıh
 • Akâid

Sosyal Kültürel Faaliyetler

 • El Sanatları
 • Kitap Kritikleri
 • Eğitici Yarışmalar
 • Atölye Saati
 • Bahçe Şenlikleri