İLAM Akademi

Zarafet İlam Akademi; lisans eğitimine açık öğretimden devam etmeyi tercih eden kız öğrencilere yönelik, kademeli olarak planlanmış 4 dönemlik dînî tekâmül ve dînî formasyon eğitimidir.

 • Sınıfı bitiren öğrencilerin sene içindeki performansları değerlendirilerek yapılan mülakatlar sonrası ikinci sınıfa devam edebilmeleri söz konusudur. Ayrıca bir Kur’an kursunda ihtisas eğitimini tamamlamış, başvuru şartlarını karşılayan, ön kayıt yaptırmış öğrenciler yapılan mülâkat sonrası başarılı olurlarsa Zarafet İLAM Akademi programına 2. Sınıftan başlayarak katılabilirler.

Katılım Şartları

 • Açık öğretimden eğitim odaklı İlahiyat, Sosyal Hizmetler gibi bir bölüme kayıt yaptırmış olmak.
 • Akademi Değerlendirme Kurulu’nun online mülâkatından geçmiş olmak.
 • 25 yaşını geçmemiş olmak.

Eğitim Programları

-Dînî Tekâmül Dersleri
Akademi öğrencilerimizin İslam kültür medeniyetinde ilmî ve mânevi donanımlarını geliştirmeye yönelik uygulanan eğitim programıdır.

 • Kurân-ı Kerim
 • Tashîh-i Huruf
 • Siyer-i Nebi
 • İslam İnanç Esasları
 • İslam İbâdet Esasları
 • Peygamberler Târihi
 • İslam Hukukuna Giriş
 • Hadis Usûlü ve Târihi
 • Tefsîr Usûlü ve Târihi
 • Tefsîr Metinleri
 • Hadis Metinleri
 • Arapça (AÖF)
 • İslam Dünyâ Nizâmı
 • Âdâb-ı Muâşeret – Üsve-i Hasene
 • İslam Târihi
 • Çağdaş Bâtıl Akımlar
 • Tasavvuf – İrfan Mektebi
 • Aile İlmihâli
 • Tebliğ ve İrşâd Önderleri
 • Osmanlı Kültür ve Medeniyeti Târihi
 • Güncel Fıkhî Meseleler
 • Yaşayan Dünyâ Dinleri

-Dînî Formasyon Dersleri
Akademi öğrencilerimizin almış oldukları dînî eğitimleri aktarırken kullanacakları yaş gruplarına göre öğretim yöntem ve tekniklerini uygulamaya yönelik eğitimdir.

 • Pedagojik Formasyon
 • Öğretmenlik Becerilerini Geliştirme
 • Yaş Gruplarına Göre Din ve Ahlak Eğitimi
 • Kurân-ı Kerim Öğretim Yöntem ve Teknikleri
 • Siyer Öğretim Yöntem ve Teknikleri
 • Akâid Öğretim Yöntem ve Teknikleri
 • Fıkıh Öğretim Yöntem ve Teknikleri
 • Peygamberler Târihi Öğretim Yöntem ve Teknikleri
 • Mesleki Gelişim Seminerleri
 • İnsan Yönetimi ve Organizasyon Becerileri
 • Proje Yönetimi
 • Eğitimde Drama

-Staj ve Kulüp Faaliyetleri
Akademi öğrencilerimizin; yıl içerisinde aldıkları eğitimleri sahada tecrübe etmelerini hedefleyen uygulama faaliyetleridir.

 • Şehbal Kültür ve Gençlik Merkezlerinde Etüt ve Değerler Eğitimi
 • Özel Kolejlerde Değerler Eğitimi ve Branş Eğitimi
 • Zarafet Okulu
 • Çocuk Üniversitesi ve Çocuk Akademileri
 • Hobi ve Atölye
 • İHO-İHL Değerler Eğitimi
 • Ev Okulu Rehberliği

-Ek Eğitim Programları
Akademi öğrencilerimizin, sürekli gelişen ve değişen eğitim sisteminde öğrenci seviyesine hitâp edebilecekleri ve eğitimci kimliklerine katkı sağlayacak farklı alanları öğrenip uygulayabilecekleri programlardır.

 • Zarafet Okulu
 • Kasîde-i Bürde
 • Huzur Dersleri
 • Diksiyon
 • Osmanlıca Metin Okumaları
 • El Sanatları ve Mutfak Atölyesi
 • Sosyal Kültürel Faaliyetler