Üniversite Akademi

Zarafet Üniversite Akademi; eğitim fakültesi haricindeki lisans bölümlerinden mezun olmuş kız öğrencilere yönelik, iki eğitim yarı yılı (bir yıl süren) dînî tekâmül ve dînî formasyon temelli eğitim programıdır.

 

KAYIT İÇİN LİNKE TIKLAYINIZ:

https://forms.gle/KFiet3NRccfa6EfB8

Katılım Şartları

 • Lisans mezunu olmak. (Eğitim fakültesi hariç lisans mezunu olmak. Eğitim fakültesi mezunları öğretmek akademi programı kapsamındadır.)
 • 27 yaşını geçmemiş olmak.

Not: Kesin kayıt mülakat sonrasında gerçekleşecektir.

Eğitim Programları

-Dînî Tekâmül Dersleri
Akademi öğrencilerimizin İslam kültür medeniyetinde ilmî ve mânevi donanımlarını geliştirmeye yönelik uygulanan eğitim programıdır.

 • Kur’ân-ı Kerim
 • Tashîh-i Huruf
 • Siyer-i Nebi
 • İslam İnanç Esasları
 • İslam İbâdet Esasları
 • Peygamberler Târihi
 • İslam Hukukuna Giriş
 • Hadis Usûlü ve Târihi
 • Tefsîr Usûlü ve Târihi
 • Tefsîr Metinleri
 • Hadis Metinleri
 • Arapça (AÖF)
 • İslam Dünyâ Nizâmı
 • Âdâb-ı Muâşeret – Üsve-i Hasene
 • İslam Târihi
 • Çağdaş Bâtıl Akımlar
 • Tasavvuf- İrfan Mektebi
 • Aile İlmihâli
 • Tebliğ ve İrşâd Önderleri
 • Osmanlı Kültür ve Medeniyeti Târihi
 • Güncel Fıkhî Meseleler
 • Yaşayan Dünyâ Dinleri

-Dînî Formasyon Dersleri
Akademi öğrencilerimizin almış oldukları dînî eğitimleri aktarırken kullanacakları, yaş gruplarına göre eğitim öğretim yöntem ve tekniklerini uygulamaya yönelik eğitimdir.

 • Pedagojik Formasyon
 • Öğretmenlik Becerilerini Geliştirme
 • Yaş Gruplarına Göre Din ve Ahlak Eğitimi
 • Kurân-ı Kerim Öğretim Yöntem ve Teknikleri
 • Siyer Öğretim Yöntem ve Teknikleri
 • Akâid Öğretim Yöntem ve Teknikleri
 • Fıkıh Öğretim Yöntem ve Teknikleri
 • Peygamberler Târihi Öğretim Yöntem ve Teknikleri
 • Mesleki Gelişim Seminerleri
 • İnsan Yönetimi ve Organizasyon Becerileri
 • Proje Yönetimi
 • Eğitimde Drama

-Staj ve Kulüp Faaliyetleri
Akademi öğrencilerimizin yıl içerisinde aldıkları eğitimleri sahada tecrübe etmelerini hedefleyen uygulama faaliyetleridir.

 • Şehbal Kültür ve Gençlik Merkezlerinde Etüt ve Değerler Eğitimi
 • Kolejlerde Değerler Eğitimi ve Branş Eğitimi
 • Zarafet Okulu
 • Çocuk Üniversitesi ve Çocuk Akademileri
 • Hobi ve Atölye
 • İHO-İHL Değerler Eğitimi
 • Ev Okulu Rehberliği

-Ek Eğitim Programları
Akademi öğrencilerimizin sürekli gelişen ve değişen eğitim sisteminde öğrenci seviyesine hitâp edebilecekleri ve eğitimci kimliklerine katkı sağlayacak farklı alanları öğrenip uygulayabilecekleri programlardır.

 • Zarafet Okulu
 • Kasîde-i Bürde
 • Huzur Dersleri
 • Diksiyon
 • Osmanlıca Metin Okumaları
 • El Sanatları ve Mutfak Atölyesi
 • Sosyal Kültürel Faaliyetler