3d Printer İle Modelleme

3D Yazıcı ile Modelleme
3D Yazıcı teknolojilerinden faydalanılarak, farklı malzeme ve yöntem kombinasyonları kullanılarak din ve ahlak eğitimi alanında, çocuk ve genç nesillerin yararlanabileceği oyun ve materyallerin üretilmesidir.

             

Eğitimin İçeriği:

  • Din ve ahlak eğitimi konularında oyun ve etkileşimli materyaller tasarlanır.
  • Tasarlanan materyal Solidworks, Autocad, 3DS Max gibi programlar ile bilgisayar ortamına aktarılır.
  • Derslerde uygulamalı kullanılacak yaş gruplarına uygun eğitim materyali üretilir.