Aileyi Tehdit Eden İdeoloji, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

? “İslâm Tefekkür Ufku” Yaz Okulu öğrencilerimize yönelik düzenlediğimiz eğitim seminerimizde

?Toplumsal cinsiyet nedir?
?Toplumsal cinsiyet eşitliği nedir?
?Aile içi yanlış iletişimin doğurduğu sorunlar,
?Cinsiyetin üç temel bileşeni; fıtrat, biyoloji, kültür,
?Asr-ı Saadet toplumunun inşası ve günümüzde bunun eksikliğinden kaynaklanan toplumsal sıkıntılar konularına değindik.