Aktif Öğretim Yöntem ve Teknikleri Semineri

🌍 Azerbaycan ve Gürcistan’lı eğitimcilerimize yönelik düzenlediğimiz eğitim programımız da

💫 ‘Aktif Öğretim Yöntem ve Teknikleri’ seminerimizi gerçekleştirdik.