Aktif Öğretim Yöntem ve Teknikleri Semineri

? Azerbaycan ve Gürcistan’lı eğitimcilerimize yönelik düzenlediğimiz eğitim programımız da

? ‘Aktif Öğretim Yöntem ve Teknikleri’ seminerimizi gerçekleştirdik.