Amacımız

İlk ve Ortaokul öğrencilerini mânevî, ahlâkî ve sosyal yönden destekleyecek eğitim programları düzenleyerek şahsiyet ve karakter gelişimlerine katkı sağlamaktır.