Amacımız

Üniversite öğrenimi gören\ mezun olan hanımefendilere geleceğe yönelik misyonu, vizyonu olan; ülkemizin istikbaline katkı sağlayacak şekilde, kurumsal veya bireysel olarak, aktif rol almaları için gerekli birikim ve beceriyi kazandırmaktır.