Amacımız

Üniversite eğitimi gören\mezun olan hanımefendilere geleceğe yönelik misyonu, vizyonu olan; ülkemizin istikbaline katkı sağlayacak şekilde, kurumsal veya bireysel olarak aktif rol almaları için gerekli birikim ve beceriyi kazandırmaktır.