Amacımız

Ecdâdımızın dayanıp güç aldığı değerleri, yaşamın içinden yansımaları günümüz eğitim dünyasında değişen VE kendini sürekli yenileyen bir bakış açısıyla gelecek nesillere sunarak, onların bilgi ve becerilerini geliştirerek, karakterli bir nesil yetiştirmektir.