Amacımız

Ecdadımızdan devraldığımız zengin ve eşsiz medeniyet mirasımızı kendilerine emanet edeceğimiz çocuk, genç ve hanımların ahlaklı, özgüvenli, bilgi ve beceri bakımından donanımlı fertler olarak hayata hazırlanmalarını sağlayarak, hedef birliği içinde olduğumuz Anadolu ve yurtdışında çocuk, genç ve hanımlara yönelik hizmetleri yürüten kurumlara eğitim danışmanlığı ve rehberlik hizmetinde bulunmaktır.