Aşıklar Tabîbi: Azîz Mahmûd Hüdâyi Hazretleri

? Akademi öğrencilerimize yönelik ‘Hüdâyi Haftası’ faaliyetleri kapsamında düzenlediğimiz eğitim seminerimizde

?Azîz Mahmûd Hüdâyi Hz.nin hayatı
?Kadı Mahmûd iken Üftade Hz.nin dergahına girmesi ve manevi yoldaki fedakarlığı
?Azîz Mahmûd Hüdâyi Hz.nin hayatından nefs tezkiyesi ve kalb tasfiyesi ile ilgili kendi dünyamıza rehber olacak mühim ayrıntılar
?Azîz Mahmûd Hüdâyi Hz.’nin irşadındaki esaslar konularına değinildi.

Değerli Prof. Dr. Hasan Kâmil Yılmaz hocamıza katılımlarından ve verdiği kıymetli bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyoruz.