Basılabilir Materyallerin Üretilmesi

Öğrenme, yaşantı ürünü ve nispeten kalıcı izli davranış değişikliğidir. Yeni öğrenme genellikle yeni bilgi alımına dayandığından iletişim olmazsa etkili öğretim gerçekleşememektedir.

Eğitim ile ilgili iletişim, öğrenci ve içinde bulunduğu ortamın etkileşimiyle ilgilidir. Etkileşim çoğu öğrenme kuramında ve modelinde bir gerekliliktir.

Öğretim materyalleri, öğrenme süreci içerisinde öğretmen tarafından değişik ortamlarda öğrencilere sunulan araçlardır. Öğretim materyalleri geliştirme sürecinin temel bileşenleri; hedef kitle, içerik, öğrenme ortamı ve öğretim yaklaşımıdır.

Bu olguları göz önünde tutarak hazırladığımız eğitim materyalleri ile dersi etkin ve ortamında öğretmekteyiz. 3D printer ile ürettiğimiz materyalleri kursumuzda değerlendirerek oyuncu ve kullanıcı için kazanımlarının belirlemekteyiz. Piyasada basılabilir şekilde geliştirerek daha büyük kitlelere ulaşmak gayretindeyiz.