Batının Kalbine Vurulan Medeniyet Endülüs

?”Elhamra Sarayı’nın Duvarlarında Asırlardır O Söz Yankılanır; “Allah(cc.)’tan Başka Galip Yoktur!”

? “İslâm Tefekkür Ufku” yaz okulu öğrencilerimize yönelik

?S. Topçuoğlu hanımefendinin anlatımı ile batının kalbine kurulan medeniyet “Endülüs” seminerimizi,

? Endülüs’ün bugünü ve dünü
? Sosyal hayat ve dini inanç yapısı
? Günümüzdeki Avrupa’nın hayat şartları
? Gırnata, Malaga, Sevilla, Kurtuba şehirlerindeki tarihi izler
?İlmi ve sanatı zirveleştiren Endülüs’lü müslüman bilim insanları konularına değinerek gerçekleştirdik.