Bilgi İşlem

Kurumun bilgi işlem ve teknik donanımlarına katkı sağlar. Öğrenci kayıt ile ilgili işlemlerin ve kurum ile ilgili kurumsal yazışmaların yapılması, gelen ve giden evrak defterlerinin tutulması, dosyalanması ve arşivlenmesi, kurumda görev yapan öğretmen ve diğer personelin atamaları ve öğrencilerle ilgili tüm yazışmalardan sorumludur.