Bir Hemşirenin Hizmet Yolculuğu

  

?Mir-i Kelam hasbihalleri muhtevâsında

✨ “Bir Hemşirenin Hizmet Yolculuğu” konulu hasbihalimizi

?Hemşirelik mesleğini tercih etme sebebi,
?Zarafetle tanışma hikayesi,
?Atanma süreci ve ailesinin çalışma hayatına dair beklentileri,
?Pandemi dönemi hizmetleri,
?Devlet Hastanesinde hemşirelik deneyimleri ve tekrar zarafet ailesi ile bir araya gelme süreçleri konuları ile gerçekleştirdik.