Bir Hemşirenin Hizmet Yolculuğu

  

🔉Mir-i Kelam hasbihalleri muhtevâsında

✨ “Bir Hemşirenin Hizmet Yolculuğu” konulu hasbihalimizi

🔸Hemşirelik mesleğini tercih etme sebebi,
🔸Zarafetle tanışma hikayesi,
🔸Atanma süreci ve ailesinin çalışma hayatına dair beklentileri,
🔸Pandemi dönemi hizmetleri,
🔸Devlet Hastanesinde hemşirelik deneyimleri ve tekrar zarafet ailesi ile bir araya gelme süreçleri konuları ile gerçekleştirdik.