DEHÂ İlk/Ortaokul Birimi Kulüp Faaliyetleri

Öğrencilerimizin İslâmî ilimler alanında gelişimlerini destekleyen millî ve mânevi değerlerine katkı sağlayan okul, Şehbal ve derneklerde uygulanan bir kulüp programıdır.