Dijital Eğitimde İnteraktif İçerik Hazırlama Uygulamaları

? Eğitimcilerimize yönelik düzenlediğimiz ‘Hizmet İçi Eğitim Programları’ kapsamında Dijital eğitimde interaktif içerik hazırlama programlarından olan;

? Word Wall ve Learning Apps ile etkileşimli ders içi materyal nasıl hazırlanır?
? Jigsaw Planet ile interaktif puzzle nasıl oluşturulur? gibi konu başlıklarına değindiğimiz seminerimizi etkileşimli şekilde gerçekleştirdik.