Dünden Bugüne Ayasofya!

Ayasofya, asırlar boyu bir çok hadiseye şahitlik etmiş, fethin sembolü, ecdat yadigarı mukaddes bir emanettir.