Dünden Bugüne Yahudilik ve Hristiyanlık

🔉 “İslam Tefekkür Ufku” yaz okulu öğrencilerimiz için düzenlediğimiz eğitim seminerimizde;

Yahudilik ve hristiyanlığın;
🔸Tarihsel süreci
🔸İbadet şekilleri
🔸İtikadî inançları
🔸Günümüzdeki özellikleri
🔸Hristiyanlık ve Yahudiliği tahrif eden hadiseler konularına değinildi.