Dünden Bugüne Yahudilik ve Hristiyanlık

? “İslam Tefekkür Ufku” yaz okulu öğrencilerimiz için düzenlediğimiz eğitim seminerimizde;

Yahudilik ve hristiyanlığın;
?Tarihsel süreci
?İbadet şekilleri
?İtikadî inançları
?Günümüzdeki özellikleri
?Hristiyanlık ve Yahudiliği tahrif eden hadiseler konularına değinildi.