Eğitim Programları

 • Kısa Süreli Eğitim Programları
 • Okuma Halkaları
 • Dil Akademisi
 • Mezunlara Yönelik Dînî İlimler Akademisi

Kısa Süreli Eğitim Programları
Gençlerin kişisel gelişimlerine katkı sağlamaya yönelik mânevî, tıbbî, fıkhî ve psikolojik konuların ele alındığı, en az dört en fazla sekiz hafta devam eden üniversite öğrencilerine yönelik kısa süreli eğitim programlarıdır.

 • Zarafet Okulu
 • Namaz Okulu
 • Ramazan Okulu
 • Sosyal Girişimcilik Okulu
 • Evlilik Okulu
 • Siyer Okulu

Okuma Halkaları
Üniversite öğrencilerinin ilmî yönden ruhlarını besleyip gönüllerini dinlendirmek, sosyal ve kültürel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla haftanın belirli bir günü gerçekleştirilen eğitim programıdır.

 • Tefsir Okumaları
 • Hadis Okumaları
 • Mesnevi Okumaları
 • Kitap Okuma Halkaları
 • Huzur Sohbetleri
 • Kurân-ı Kerim Dersi

Dil Akademisi
Üniversite öğrencilerine yönelik kolay dil öğrenme yöntem ve teknikleri ile beraber verilen paket programlarıdır.

 • Arapça Dil Akademisi
 • Osmanlıca Dil Akademisi
 • İngilizce Dil Akademisi

Mezunlara Yönelik Dînî İlimler Akademisi
Üniversite mezunu farklı meslek gruplarının mânevî olarak gelişimlerine katkı sağlamak için düzenlenen haftalık eğitim programıdır.

 • Siyer
 • Fıkıh
 • Akâid
 • Mü’minlerin Anneleri