Eğitimde Dijital Yöntemlerin Kullanımı

Hayatın her alanı değişime uğruyor. Teknoloji günlük hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline geldi. 60 kuşağından Milenyum kuşağında kadar herkes en az bir teknolojik alete sahip. Böyle bir ortamda eğitimin geleneksel yöntemlere takılı kalması beklenemez. Her alanda olduğu gibi eğitim de dönüşüme uğruyor. Doğru bir şekilde kullanıldığında eğitimde teknoloji çocukların ve gençlerin öğrenme sürecini önemli oranda destekler. Artık sadece geleneksel okul için resmi eğitim yerine, teknolojiyle iç içe etkileşimli öğrenme yöntemleri yaygın hale geliyor. Dünyada da bir çok eğitim teknolojileri zirvesinde bu konular konuşuluyor.

Web 2.0 teknolojisi bu konuda yardımımıza yetişiyor ve yeni nesil gençlere daha uygun bir eğitim ortamı oluşturmamıza yardımcı oluyor. Web 1.0 teknolojisinden farklı olarak web2.0 teknolojisi; kullanıcıların sadece bilgi alan konumdan bilgi veren, bilgi ürettiren, paylaşımda bulunduran, tartıştıran vb özelliklerle kullanıcının aktif olduğu internet ortamlarıdır.

Web 2.0 uygulamalarını kullanan öğrenciler öğrenim hayatlarında ve ileriki yaşamlarında teknoloji okuryazarı,  aktif ve katılımcı bireyler olmalarına yardımcı olurken; öğretmenler ise sınıfa getirdiği farklı aktivite, programlar ve ürünler sayesinde sınıfına canlılık getirir. Standart değerlendirmeye alternatif olarak ürün odaklı değerlendirme yöntemlerini kullanabilir.