Gelecek için İyi fikir! Tasarruf Yapmak! Hijyenimize Dikkat Etmek!

Karantina günlerinde; hijyenimize dikkat ederken tasarruf yapmak, Peki nasıl mı?