Tarihte Bugün; Hace Musa Topbaş (k.s) Vefatı (16.07.1999)

 

Nebevi ahlakın zamana yayılmış temsilcisi, fedakar bir gönül insanı,

Sâhibü’l Vefa Hâce Musa Efendimiz’den Hikmetli Nasihatler,