Halkla İlişkiler

Halkla ilişkiler departmanı kurumun vizyon, misyon ve hedefleri doğrultusunda kurumsal iletişim faaliyetlerini gerçekleştirir. Bu süreçte kurumun sosyal ve kültürel organizasyonlarını, kurum içi etkinliklerini ve dış tanıtıma yönelik kurumsal faaliyetlerini yürütür. Kurumsal eğitim programları ve gençlik hizmetleri faaliyetleri gibi organizasyonları koordine eder. Kayıt dönemlerinde kurumsal tanıtım ve işlevsel süreç takibi yapar. Sosyal sorumluluk çalışmaları içinde yer alır. Sivil Toplum Kuruluşları ile iş birliği yapar.