Hilye-i Şerif’i Ezberleme ve Güzel Okuma Yarışması

💫”Okunan veya ezberlenen Hilye-i Şerîfi’nin, Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’e olan iştiyak, muhabbet ve ittibâyı artırmaya vesîle olacağı muhakkaktır.”

✨️Düsturuyla akademi öğrencilerimizle Hilye-i Şerîf’i Ezberleme Yarışması’nda Asr-ı Saadet iklimini hep birlikte yaşadık.