İdari İşler

Kurumun öğrenci ve eğitim hizmetlerinin akışının koordine edilmesi, yemek, temizlik, güvenlik hizmetleri, binaların bakımı, sosyal kültürel faaliyetler ve bu doğrultuda standardizasyon ve koordinasyonu sağlamak ve üst yönetime rapor olarak sunmak.