İnsanlar ve İnançlar

? “İslâm Tefekkür Ufku” Yaz Okulu öğrencilerimize yönelik düzenlediğimiz eğitim seminerimizde

?Her insanda inanma potansiyeli var mıdır?
?Dinler kaça ayrılır?
?Hinduzimde yer alan inanç ve ibadetler,
?Budizmin gerçek yüzü,
?Japon dinlerinin temelinde ne vardır?
?Yahudilik ve Hristiyanlıkta yer alan ilâh, peygamber ve ahiret inancı nasıldır? konularına değinerek seminerimizi gerçekleştirdik.