İslam Dünya Nizamı

? “İslam Tefekkür Ufku” Yaz Okulu öğrencilerimize yönelik düzenlediğimiz eğitim seminerimiz de

?İnsanın dünyadaki konumu
? İslam’ın insandaki yeri
? İnsanın anlam anlayışı
? Beşeri sistemler ve felsefi sistemler nelerdir?
? İslam dünya görüşünü bilmenin ehemmiyeti nedir?
? İslam dünya nizamının iki farik vasfı; ilahilik ve düalizm konularına değinerek seminerimizi gerçekleştirdik.