Kaside-i Bürde Tanıtım Programı

? Akademi öğrencilerimize yönelik düzenlediğimiz Kaside-i Bürde programımızı

? Kaside-i Bürde tanıtımı
? İcazet şartları ve icazet belgesi tanıtımı
?Kaside-i Bürde hafızı hocalarımızın Kaside-i Bürde ezberleme süreçleri
? Makam tanıtımları
? Şefaat beyiti ezberleme
? ‘Kaside-i Bürde’nin Bende Bıraktığı Hissiyat’ ve ‘Kaside-i Bürde Ezberlemeye Gönüllüyüm’ faaliyeti
? Hücre-i Saadetin kapı kilidinde yazılı beyitten oluşan ayraç dağıtımı yaparak programımızı nihayete erdirdik.