Kur’ân-ı Kerim Kültürü Yarışması

?Zarafet Eğitim Danışma ve Kültür Merkezi, Kur’ân-ı Kerim Zümresi tarafından  hazırlanan  ve 4 etaptan oluşan Kur’an Kültürü Yarışması’nda;

?Tecvid etabında verilen Arapça kelimelerde var olan kuralı bulmalarını istedik
?Kur’ân-ı Kerim Tarihçesi etabında Feyzul Furkan’ın fihrist bölümündeki bilgilerden çoktan seçmeli sorular hazırlayarak bazı kişiliklerin canlandırma usulü ile kim olduğunun bulunmasını istedik

?Kuran Kültürü etabında genel kültür başlığı altında Kur’ân-ı Kerim’de ismi geçen peygamberler , meyveler , sebzeler , üzerine yemin edilen varlıklar vb. konularda sorular sorduk

?Ezber etabında ise sesli soru formatında yarışmacının dinlediği ayetin hangi surede olduğunu bilmesi yönünde sorular soruldu.

?Yarışmanın akabinde sürpriz seyirci soruları sonrasında yarışmada dereceye giren talebelerimize hediye takdimi ile programımız nihâyete erdi.