Kur’ân-ı Kerim Kültürü Yarışması

📜Zarafet Eğitim Danışma ve Kültür Merkezi, Kur’ân-ı Kerim Zümresi tarafından  hazırlanan  ve 4 etaptan oluşan Kur’an Kültürü Yarışması’nda;

📌Tecvid etabında verilen Arapça kelimelerde var olan kuralı bulmalarını istedik
📌Kur’ân-ı Kerim Tarihçesi etabında Feyzul Furkan’ın fihrist bölümündeki bilgilerden çoktan seçmeli sorular hazırlayarak bazı kişiliklerin canlandırma usulü ile kim olduğunun bulunmasını istedik

📌Kuran Kültürü etabında genel kültür başlığı altında Kur’ân-ı Kerim’de ismi geçen peygamberler , meyveler , sebzeler , üzerine yemin edilen varlıklar vb. konularda sorular sorduk

📌Ezber etabında ise sesli soru formatında yarışmacının dinlediği ayetin hangi surede olduğunu bilmesi yönünde sorular soruldu.

🎁Yarışmanın akabinde sürpriz seyirci soruları sonrasında yarışmada dereceye giren talebelerimize hediye takdimi ile programımız nihâyete erdi.