Lojistik

Yürürlükteki kanunlar, vakfın kurumsal anayasası, organizasyon kılavuzu, genel ve departman amaçları, politikaları, prensipleri, yönetmelikleri, prosedürleri, talimatları ve formlarına göre çalışır. Binanın genel gidişatının takibinden sorumlu olup, aylık erzak, hal listeleri, kırtasiye talep listeleri ve servis talep formlarının düzenlenmesi ve kayıt altında tutulmasını sağlar.