Lut Kavmi Nasıl Helak Oldu?

En rezil bir hayâsızlık olan Lût Kavmi’nin huyları, günümüz dünyasında bir “insan hakkı” olarak terviç edilmektedir. İnsan fıtratına aykırı olan bu sapkınlık; ferdin, ailenin ve toplumun mâneviyâtına zehir saçan, âhiretini de elîm bir azap faslına çeviren en tehlikeli virüslerden biridir.

Rabbimiz bu hayasızlıkları işleyen Lût Kavmi ve benzerleri hakkında şöyle buyurur:
‪“Buyruğumuz gelince oraların altını üstüne getirdik; üzerine Rabbinin katından, işaretli olarak yığın yığın sert taş yağdırdık. Bunlar her dönemde ve her yerdeki zâlimlerden uzak değildir.” (Hûd Sûresi 82-83). ‪

Evlâtlarımız, bizlere ilâhî birer emanettir. Bu hususlarda evlâtlarımıza karşı teyakkuz hâlinde bulunup onları zamanın bu ve benzeri şerlerinden titizlikle korumamız elzemdir.‬

Hz. Lut (a.s.) Kimdir?
Okumak İçin: https://www.islamveihsan.com/hz-lut-as-kimdir.html

Lut Kavmi Nasıl Helak Oldu?
Okumak için: https://www.islamveihsan.com/lut-kavmi-neden-helak-oldu.html