Materyal Geliştirme Birimi Faaliyetleri

  1. Materyal Sergi Salonu Tanıtımı
  2. Din ve Ahlak Eğitiminin Yaş Gruplarına Yönelik Öğretim Yöntem ve Tekniklerinin Yeniden Yapılandırılması
  3. Materyal Arşivleme Çalışması
  4. Materyal Geliştirme Kulüp Faaliyetleri
  5. Yaş Gruplarına Göre Kaynak Kitap Listesinin Güncellenmesi
  6. Basılabilir Materyallerin Üretilmesi
  7. 3D Yazıcı ile Modelleme
  8. Materyal Geliştirme Tasarım Yarışması