Medeniyet Mimarları “Uzaktan Etkileşimli Üniversite Yaz Okulu” Öğrencilerimizle ”Kahoot Bilgi Yarışmamızı” Yoğun Bir İlgi Ve Katılımla Gerçekleştirdik