Medine İkliminde Fahrettin Paşa

? Medine Müdafisi Fahrettin Paşa’nın hayat serüveninin kronolojik olarak tasarlandığımız  “Medine İkliminde Fahrettin Paşa” başlıklı panomuz ?

? Medine Müdafisi Fahrettin Paşa’nın hayat serüveninden bize kalanlar?