Medine İkliminde Fahrettin Paşa

🔊 Medine Müdafisi Fahrettin Paşa’nın hayat serüveninin kronolojik olarak tasarlandığımız  “Medine İkliminde Fahrettin Paşa” başlıklı panomuz 💫

🔊 Medine Müdafisi Fahrettin Paşa’nın hayat serüveninden bize kalanlar💫