Niçin Anadolu-Yurtdışı Yaygın Eğitim Hizmetleri Birimi?

Anadolu ve yurtdışında çocuk, genç ve hanımlara yönelik hizmetleri yürüten;
-Eğitim kurumlarının verimli çalışmalar yapmasını sağlamak
-Eğitim kurumlarının sayısını ve niteliğini artırmak
-Kurumlarda vazife yapan eğitimcilerin yaş gruplarına yönelik dini formasyon alan eğitimciler olmasını sağlamak