Niçin Materyal Geliştirme Birimi ?

  • İnsanlar farklı biçimde öğrenirler. Bu yüzden öğretimde kullanılan araç ve gereç sayısı arttıkça, her bir öğrencinin bireysel öğrenme ihtiyaçlarına uygun bir üretim kanalının bulunma gerekliliği de artar. Bu yüzden her bireyin öğrenme ihtiyaçlarına uygun bir materyal tasarımı hedeflenmektedir.
  • Materyal kullanımı, anlamlı öğrenmeye katkı sağlamakta ve hedeflere ulaşmada hız kazandırmaktadır.
  • Merkezimizde verilen programlara uygun müfredatların ve ders materyallerinin belirlenmesinin yanı sıra, eğitim alanındaki yeni gelişmeleri takip ederek ihtiyaç duyulan materyallerin geliştirilmesi, öğretmen ve öğrencilere sunulması amacıyla yeni tasarım ve proje çalışmaları yapılmaktadır.