Osmanlı’da Peygamber Efendimiz (sav)’e Edep ve Muhabbet Örnekleri

 

Rebîülevvel Ayı Faaliyetleri kapsamında akademi öğrencilerimize yönelik düzenlediğimiz ‘Osmanlı’da Peygamber Efendimiz’e Edep ve Muhabbet Örnekleri’ konulu seminerimizi;

Osmanlı Devleti’nin ve padişahların Peygamber Efendimiz (sav)’in bıraktığı eşsiz mirasa saygıda hürmette noksanlık etmediklerini, bu beldelere İslam’ı sünnet-i seniyyeye bağlı kalarak ihyâ ettiklerini E. Cengeri hoca hanımın anlatımıyla gerçekleştirdik.