Tarihte Bugün İbn Rüşd’ün Vefatı (11.12.2020)

Ayrıntılı bilgi için;
https://islamansiklopedisi.org.tr/ibn-rusd–torun