Tarihte Bugün; İnsan Eğitimini Esas Alan, Mehmed Zahid Kotku Hazretleri’nin Vefatı (13 Kasım 1980)