Tarihte Bugün; Osmanlı Devrinin Mânevî Sultanlarından Azîz Mahmûd Hüdayi Hazretleri’nin Vefatı (Ekim 1628)