Tarihte Bugün; Şark’ın En Sevgili Sultanı Selahaddin Eyyübi’nin Kudüs’ü Kuşatması (20.09.1187))