Tarihte Bugün; Üç Önemli Din İçin Kutsal Sayılan Şehir Kudüs’ün İlk Fethi (02.05.638)