Yeryüzünün Matem Ülkeleri

Sosyal Girişimcilik birimi tarafından düzenlenen “Yeryüzünün Matem Ülkeleri” seminerinde;

Bu kapsamdaki ülkeler tanıtılarak, İslam ile yönetildikleri zamandan, günümüz ülkelerinde olan misyonerlik faaliyetleriyle düştükleri duruma değinilerek günümüz gerçeği gözler önüne serildi. Onlar için neler yapabileceğimiz üzerine yoğunlaşarak sosyal girişimcilik faaliyetlerinin gerekliliğine değinildi.